Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

APPLET

Włączenie apletu (zdeprecjonowane - należy używać OBJECT). Może zawierać parametry (PARAM).

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
  • bottom - na dole
  • left - po lewej
  • middle - na środku (w połowie)
  • right - po prawej
  • top - na górze
ALT="tekst"
Tekst alternatywny
ARCHIVE="adresy"
Lista adresów archiwów rozdzielonych przecinkami, które zawierają klasy i zasoby, które zostaną przeładowane
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
CODE="adres"
Lokalizacja pliku klas
CODEBASE="adres"
Określa adres bazowy
HEIGHT="długość"
Wysokość w pikselach lub w procentach
HSPACE="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie w pikselach (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
NAME="nazwa"
Nazywa element
OBJECT="adres"
Lokalizacja zasobów
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VSPACE="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej w pikselach (zdeprecjonowane)
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook