Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

OPTION

Tworzy opcję w liście wyboru (SELECT). Opcje mogą być zgrupowane (OPTGROUP).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
DISABLED
Blokada kontrolki
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LABEL="etykieta"
Etykieta dla grupy opcji
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SELECTED
Opcja jest zaznaczona
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VALUE="wartość"
Wartość inicjalizująca kontrolki (jeśli nie jest podana, przyjmuje zawartość elementu)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: opcjonalny

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook