Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

FRAME

Oznacza pojedynczą ramkę w ustawieniu ramek (FRAMESET).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
FRAMEBORDER="obramowanie"
Informacje na temat obramowania:
  • 0 - pomiędzy sąsiadującymi ramkami nie będzie separatora
  • 1 - separator pomiędzy sąsiadującymi ramkami
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LONGDESC="adres"
Odnośnik do długiego opisu ramki
MARGINHEIGHT="piksela"
Wysokość górnego i dolnego marginesu w ramce (w pikselach)
MARGINWIDTH="piksele"
Szerokość lewego i prawego marginesu w ramce (w pikselach)
NAME="nazwa"
Określa nazwę ramki, do której mogą się później odnosić odsyłacze (atrybut TARGET elementu A)
NORESIZE
Rozmiary okna ramki nie będą zmieniane
SCROLLING="przewijanie"
Określa sposób przewijania zawartości ramki:
  • auto - ramka będzie przewijana, kiedy to będzie konieczne (domyślnie)
  • no - ramka nie będzie przewijana
  • yes - ramka będzie przewijana zawsze
SRC="adres"
Podaje lokację inicjalizującego dokumentu ramki
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook