Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

IMG

Włącza obrazek.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Określa położenie elementu w odniesieniu do kontekstu (zdeprecjonowane):
  • bottom - na dole
  • left - po lewej
  • middle - na środku (w połowie)
  • right - po prawej
  • top - na górze
ALT="tekst"
Tekst alternatywny, używany przez przeglądarki, które nie wyświetlają obrazków
BORDER="piksele"
Szerokość ramki elementu w pikselach (zdeprecjonowane)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
HEIGHT="długość"
Wysokość w pikselach lub w procentach
HSPACE="piksele"
Odstęp po lewej i prawej stronie w pikselach (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
ISMAP
Mapa obrazkowa serwera (współrządne kliknięcia zostaną przesłane na serwer)
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
LONGDESC="adres"
Odnośnik do długiego opisu obrazka
NAME="nazwa"
Nazywa element
SRC="adres"
Określa lokalizację obrazka
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
USEMAP="adres"
Wiąże mapę odnośników (MAP) z elemenetm (wartość tego atrybutu musi zostać dopasowana do atrybutu NAME związanego elementu MAP)
VSPACE="piksele"
Odstęp powyżej i poniżej w pikselach (zdeprecjonowane)
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

★★★☆☆ 3/5 (8)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook