Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

TABLE

Tabela składająca się z wierszy (TR), kolumn (COLGROUP, COL) i komórek (TD). Może zawierać część nagłówkową (THEAD), ciało (TBODY) i stopkę (TFOOT), jak również opis nagłówkowy (CAPTION).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie tabeli (zdeprecjonowane):
 • center - wyśrodkowanie
 • left - do lewej
 • right - do prawej
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła w komórkach tabeli (zdeprecjonowane)
BORDER="piksele"
Szerokość w pikselach ramki otaczającej tabelę
CELLPADDING="długość"
Podaje odstęp (w pikselach lub w procentach) pomiędzy ramką komórki tabeli a jej zawartością
CELLSPACING="długość"
Podaje odstęp (w pikselach lub procentach) pomiędzy sąsiednimi komórkami oraz ramką tabeli
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
 • ltr - od lewej do prawej
 • rtl - od prawej do lewej
FRAME="krawędzie"
Określa, które krawędzie ramki otaczającej tabelę będą widoczne:
 • above - tylko górna krawędź
 • below - tylko dolna krawędź
 • border - wszystkie cztery krawędzie
 • box - wszystkie cztery krawędzie
 • hsides - tylko górna i dolna krawędź
 • lhs - tylko lewa krawędź
 • rhs - tylko prawa krawędź
 • void - brak krawędzi (domyślnie)
 • vsides - tylko lewa i prawa krawędź
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
RULES="linie"
Określa, które linie pomiędzy komórkami wewnątrz tabeli będą widoczne:
 • all - wszystkie linie będą widoczne
 • cols - tylko pomiędzy kolumnami
 • groups - tylko pomiędzy grupami wierszy (THEAD, TBODY, TFOOT) i grupami kolumn (COLGROUP, COL)
 • rows - tylko pomiędzy wierszami
 • none - brak linii wewnątrz tabeli (domyślnie)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
SUMMARY="tekst"
Zwiera streszczenie struktury tabeli dla niewizualnych przeglądarek
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="długość"
Szerokość tabeli w pikselach lub w procentach
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

li

★★★★☆ 4/5 (15)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook