Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

PARAM

Parametr obiektu (OBJECT) lub apletu (APPLET).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
NAME="nazwa"
Definiuje nazwę parametru, który jest znany wstawianemu obiektowi
TYPE="typ"
Określa typ zawartości zasobu wyznaczonego przez atrybut VLUE (tylko jeśli VALUETYPE="ref")
VALUE="wartość"
Określa wartość parametru podanego przez atrybut NAME
VALUETYPE="typ"
Określa typ atrybutu VALUE:
  • data - wartość atrybutu VALUE zostanie przekazana do obiektu jako łańcuch znakowy (domyślnie)
  • object - VALUE jest identyfikatorem (ID) innego obiektu (OBJECT) w tym samym dokumencie
  • ref - VALUE wyznacza adres zasobu, gdzie są przechowywane wartości
Zdarzenia:

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook