Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

OL

Lista uporządkowana punktów (LI).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COMPACT
Zwarte ułożenie (zdeprecjonowane)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
START="liczba"
Początkowa liczba dla pierszego punktu (domyślnie "1", co odpowiada: "1", "A", "a", "I" lub "i" - w zależności od typu) (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
TYPE="typ"
Typ listy (zdeprecjonowane):
  • 1 - liczby arabskie (1, 2, 3,...)
  • A - wielkie litery (A, B, C,...)
  • a - małe litery (a, b, c,...)
  • I - wielkie liczby rzymskie (I, II, III,...)
  • i - małe liczby rzymskie (i, ii, iii,...)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w bloku

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook