Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

Elementy zdeprecjonowane

Elementy i atrybuty zawarte w tym opracowaniu, które zostały napisane kolorem czerwonymzdeprecjonowane przez specyfikację (ang. deprecated) - odradza się ich stosowanie. Co prawda przeglądarki internetowe nadal je interpretują (z uwagi na kompatybilność wstecz), lecz w przyszłości mogą stać się zupełnie przestarzałe i nieobsługiwane. Zamiast nich w większości przypadków zaleca się stosowanie odpowiednich poleceń stylów (CSS). Jeśli jednak koniecznie chcemy wykorzystać takie elementy, powinniśmy zastosować deklarację typu dokumentu Transitional (czyli przejściową), co zagwarantuje nam, że strona używająca znaczników i atrybutów zdeprecjonowanych zawsze będzie poprawna pod względem zgodności ze standardem HTML.

Wykaz elementów zdeprecjonowanych

ElementZamiennik
APPLETOBJECT
BASEFONTCSS: color, font-family, font-size
CENTERCSS: text-align
DIRUL
FONTCSS: color, font-family, font-size
ISINDEXINPUT
MENUUL
SCSS: text-decoration
STRIKECSS: text-decoration
UCSS: text-decoration

Wykaz atrybutów zdeprecjonowanych

AtrybutZastosowanieZamiennik
alignAPPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECTCSS: float, vertical-align
alignCAPTIONCSS: caption-side
alignDIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, PCSS: text-align
alignHRCSS: text-align, float
alignLEGEND-
alignTABLECSS: margin-left (auto), margin-right (auto), float
alinkBODYCSS: :active
altAPPLETOBJECT
archiveAPPLETOBJECT
backgroundBODYCSS: background-image
bgcolorBODY, TABLE, TD, TH, TRCSS: background-color
borderIMG, OBJECTCSS: border-width
clearBRCSS: clear
codeAPPLETOBJECT
codebaseAPPLETOBJECT
colorBASEFONT, FONTCSS: color
compactDIR, DL, MENU, OL, ULCSS: margin-top, margin-bottom, line-height
faceBASEFONT, FONTCSS: font-family
heightAPPLETOBJECT
heightTD, THCSS: height
hspaceAPPLET, IMG, OBJECTCSS: margin-left, margin-right
languageSCRIPTtype="..."
linkBODYCSS: :link
nameAPPLETOBJECT
noshadeHRCSS: border-style
nowrapTD, THCSS: white-space
objectAPPLETOBJECT
promptISINDEXINPUT
sizeBASEFONT, FONTCSS: font-size
sizeHRCSS: height
startOLCSS: counter-reset
textBODYCSS: color
typeLI, OL, ULCSS: list-style-type
valueLICSS: counter-reset
versionHTML<!DOCTYPE...>
vlinkBODYCSS: :visited
vspaceAPPLET, IMG, OBJECTCSS: margin-top, margin-bottom
widthAPPLETOBJECT
widthHR, PRE, TD, THCSS: width
Facebook