Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

Wykaz elementów

ElementZnacznik
otwierający/
zamykający
WyświetlanieOpis
Awymag/wymagw liniiKotwica
ABBRwymag/wymagw liniiForma skrócona
ACRONYMwymag/wymagw liniiAkronim
ADDRESSwymag/wymagw blokuInformacje o autorze
APPLETwymag/wymagw liniiAplet
AREAwymag/zabr Obszar w mapie odnośników klienta
Bwymag/wymagw liniiTekst pogrubiony
BASEwymag/zabr Adres bazowy
BASEFONTwymag/zabrw liniiCzcionka bazowa
BDOwymag/wymagw liniiAlgorytm dwukierunkowego tekstu
BIGwymag/wymagw liniiDuża czcionka
BLOCKQUOTEwymag/wymagw blokuDługi cytat
BODYopcj/opcj Ciało dokumentu
BRwymag/zabrw liniiPrzełamanie linii
BUTTONwymag/wymagw liniiPrzycisk
CAPTIONwymag/wymag Tekst nagłówkowy tabeli
CENTERwymag/wymagw blokuWyśrodkowanie
CITEwymag/wymagw liniiOdwołanie do źródła
CODEwymag/wymagw liniiKod komputerowy
COLwymag/zabr Kolumna tabeli
COLGROUPwymag/opcj Grupa kolumn tabeli
DDwymag/opcj Opis definicji
DELwymag/wymag Usunięty tekst
DFNwymag/wymagw liniiDefinicja
DIRwymag/wymagw blokuLista zawartości katalogu
DIVwymag/wymagw blokuBlok
DLwymag/wymagw blokuLista definicyjna
DTwymag/opcj Definicja terminu
EMwymag/wymagw liniiWyróżnienie
FIELDSETwymag/wymagw blokuGrupa kontrolek formularza
FONTwymag/wymagw liniiAtrybuty czcionki
FORMwymag/wymagw blokuFormularz
FRAMEwymag/zabr Ramka
FRAMESETwymag/wymag Ustawienie ramek
H1,H2,H3,H4,H5,H6wymag/wymagw blokuNagłówek
HEADopcj/opcj Nagłówek dokumentu
HRwymag/zabrw blokuPozioma linia
HTMLopcj/opcj Główny element dokumentu
Iwymag/wymagw liniiTekst pochylony
IFRAMEwymag/wymagw liniiRamka lokalna (pływająca)
IMGwymag/zabr Osadzony obrazek
INPUTwymag/zabrw liniiKontrolka formularza
INSwymag/wymag Wstawiony tekst
ISINDEXwymag/zabrw blokuJednoliniowe pole tekstowe
KBDwymag/wymagw liniiTekst do wprowadzenia przez użytkownika
LABELwymag/wymagw liniiEtykieta
LEGENDwymag/wymag Legenda
LIwymag/opcj Punkt listy
LINKwymag/zabr Odnośnik
MAPwymag/wymagw liniiMapa odnośników klienta
MENUwymag/wymagw blokuLista menu
METAwymag/zabr Informacje profilowe dokumentu
NOFRAMESwymag/wymagw blokuBrak obsługi ramek
NOSCRIPTwymag/wymagw blokuBrak obsługi skryptów
OBJECTwymag/wymagw liniiOsadzony obiekt
OLwymag/wymagw blokuLista uporządkowana
OPTGROUPwymag/wymag Grupa opcji
OPTIONwymag/opcj Opcja wyboru
Pwymag/opcjw blokuParagraf (akapit)
PARAMwymag/zabr Parametr obiektu
PREwymag/wymagw blokuTekst preformatowany
Qwymag/wymagw liniiKrótki cytat
Swymag/wymagw liniiTekst przekreślony
SAMPwymag/wymagw liniiPrzykład
SCRIPTwymag/wymagw liniiSkrypt
SELECTwymag/wymagw liniiLista opcji
SMALLwymag/wymagw liniiMałą czcionka
SPANwymag/wymagw liniiRozciąganie bloku
STRIKEwymag/wymagw liniiTekst przekreślony
STRONGwymag/wymagw liniiMocne wyróżnienie tekstu
STYLEwymag/wymag Arkusz stylów
SUBwymag/wymagw liniiIndeks dolny
SUPwymag/wymagw liniiIndeks górny
TABLEwymag/wymagw blokuTabela
TBODYopcj/opcj Ciało tabeli
TDwymag/opcj Komórka danych tabeli
TEXTAREAwymag/wymagw liniiWieloliniowe pole tekstowe
TFOOTwymag/opcj Stopka tabeli
THwymag/opcj Komórka nagłówkowa tabeli
THEADwymag/opcj Część nagłówkowa tabeli
TITLEwymag/wymag Tytuł dokumentu
TRwymag/opcj Wiersz w tabeli
TTwymag/wymagw liniiDalekopis
Uwymag/wymagw liniiTekst podkreślony
ULwymag/wymagw blokuLista nieuporządkowana
VARwymag/wymagw liniiZmienna

Źródło: HTML 4.01 Specification

Facebook