Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

INS

Używane do zaznaczenia sekcji dokumentu, które zostały wstawione w stosunku do innej wersji dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CITE="adres"
Adres źródła
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DATETIME="data"
Data i czas wprowadzenia zmiany (np. DATETIME="2002-02-01T00:00:00+01:00" - co oznacza północ 1 lutego 2002 roku, według czasu zimowego w Polsce)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook