Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

Wykaz atrybutów

AtrybutZastosowanieOpis
abbrTD, THSkrót dla komórki nagłówkowej tabeli
acceptFORM, INPUTLista typów MIME dla wysyłanego pliku
accept-charsetFORMLista obsługiwanych znaków
accesskeyA, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, LEGEND, TEXTAREAZnak klawisza dostępu
actionFORM (wymagany)Obsługa formularza po stronie serwera
alignAPPLET, IFRAME, IMG, INPUT, OBJECTPionowe lub poziome ustawienie
alignCAPTIONUstawienie nagłówka tabeli
alignCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRUstawienie tekstu w grupach komórek w tabeli
alignDIV, H1, H2, H3, H4, H5, H6, PUstawienie (wyrównanie) tekstu
alignHRUstawienie poziomej linii
alignLEGENDUstawienie legendy dla grupy kontrolek
alignTABLEPozycja tabeli względem okna
alinkBODYKolor wybranych odsyłaczy
altAPPLETKrótki opis
altAREA, IMG (wymagany)Krótki opis
altINPUTKrótki opis
archiveAPPLETLista archiwów rozdzielonych przecinkami
archiveOBJECTLista adresów rozdzielonych odstępami
axisTD, THLista powiązanych nagłówków rozdzielonych przecinkami
backgroundBODYObrazek w tle dokumentu
bgcolorBODYKolor tła dokumentu
bgcolorTABLEKolor tła komórek tabeli
bgcolorTD, THKolor tła komórek tabeli
bgcolorTRKolor tła wierszy tabeli
borderIMG, OBJECTSzerokość obramowania odnośnika
borderTABLESzerokość obramowania tabeli
cellpaddingTABLEOdstępy wewnątrz komórek tabeli
cellspacingTABLEOdstępy pomiędzy komórkami tabeli
charCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRZnak wyrównujący, np.: char=':'
charoffCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRPrzesunięcie dla znaku wyrównującego
charsetA, LINK, SCRIPTKodowanie znaków związanego zasobu
checkedINPUTDla pól typu 'radio' i 'checkbox'
citeBLOCKQUOTE, QAdres dla dokumentu źródłowego lub wiadomości
citeDEL, INSInformacja o zmianie
classWszystkie elementy oprócz BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLELista klas rozdzielonych odstępami
classidOBJECTIdentyfikuje implementację
clearBRKontroluje przepływ tekstu
codeAPPLETPlik klasy apletu
codebaseAPPLETOpcjonalny adres bazowy dla apletu
codebaseOBJECTAdres bazowy dla klas, danych, archiwów
codetypeOBJECTTyp zawartości dla kodu
colorBASEFONT, FONTKolor tekstu
colsFRAMESETLista długości, domyślnie: 100% (1 kolumna)
colsTEXTAREA (wymagany)Liczba kolumn w polu komentarza
colspanTD, THLiczba połączonych komórek w kolumnie
compactDIR, DL, MENU, OL, ULRedukuje odstępy pomiędzy pozycjami
contentMETA (wymagany)Związana informacja
coordsADo użytku z mapą odnośników klienta
coordsAREALista długości oddzielona przecinkami
dataOBJECTOdwołanie do danych obiektu
datetimeDEL, INSData i czas zmiany
declareOBJECTDeklaracja
deferSCRIPTPrzeglądarka może odroczyć wykonanie skryptu
dirWszystkie elementy (wymagany) oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPTKierunek tekstu
dirBDOKierunek tekstu
disabledBUTTON, INPUT, OPTGROUP, OPTION, SELECT, TEXTAREANiedostępny
enctypeFORMTyp zawartości
faceBASEFONT, FONTLista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami
forLABELDopasowuje identyfikator do elementu
frameTABLEKtóre krawędzie tabeli wyświetlić
frameborderFRAME, IFRAMEŻyczenie obramowania ramki
headersTD, THLista identyfikatorów komórek nagłówkowych
heightAPPLET (wymagany)Wysokość początkowa
heightIFRAMEWysokość ramki
heightIMG, OBJECTWysokość
heightTD, THWysokość komórki
hrefA, AREA, LINKAdres powiązanego zasobu
hrefBASEAdres bazowy
hreflangA, LINKKod języka
hspaceAPPLET, IMG, OBJECTPoziomy odstęp
http-equivMETAInformacja nagłówkowa
idWszystkie elementy oprócz BASE, HEAD, HTML, META, SCRIPT, STYLE, TITLEIdentyfikator unikalny w dokumencie
ismapIMG, INPUTUżyj mapy odnośników po stronie serwera
labelOPTGROUP (wymagany)Do użytku w hierarchicznych listach
labelOPTIONDo użytku w hierarchicznych listach
langWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BR, FRAME, FRAMESET, IFRAME, PARAM, SCRIPTKod języka
languageSCRIPTPredefiniowana nazwa języka skryptowego
linkBODYKolor odsyłaczy
longdescFRAME, IFRAMEOdnośnik do długiego opisu (dopełnia 'title')
longdescIMGOdnośnik do długiego opisu (dopełnia 'alt')
marginheightFRAME, IFRAMEWysokość marginesu w pikselach
marginwidthFRAME, IFRAMESzerokość marginesu w pikselach
maxlengthINPUTMaksymalna liczba znaków dla pola tekstowego
mediaLINKTyp medium
mediaSTYLEZaprojektowane do użytku z mediami
methodFORMMetoda wysłania formularza
multipleSELECTWielokrotny wybór
nameANazwa odsyłacza
nameAPPLETPozwala apletom odnaleźć się
nameBUTTON, TEXTAREANazwa pola
nameFORMNazwa formularza dla skryptów
nameFRAME, IFRAMENazwa ramki
nameIMGNazwa obrazka dla skryptów
nameINPUT, OBJECTWysyłane wewnątrz formularza
nameMAP (wymagany)Do odwołania przez 'usemap'
nameMETANawa informacji meta
namePARAM (wymagany)Nazwa własności
nameSELECTNazwa pola
nohrefAREATen obszar nie ma przypisanej akcji
noresizeFRAMENie pozwala użytkownikom zmieniać rozmiaru ramki
noshadeHRPozioma linia pozbawiona cienia
nowrapTD, THBlokada zawijania tekstu
objectAPPLETPlik zasobów
onblurA, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREAElement utracił zogniskowanie
onchangeINPUT, SELECT, TEXTAREAWartość elementu została zmieniona
onclickWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKliknięcie myszki
ondblclickWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEPodwójne kliknięcie myszki
onfocusA, AREA, BUTTON, INPUT, LABEL, SELECT, TEXTAREAElement otrzymał zogniskowanie
onkeydownWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKlawisz został wciśnięty
onkeypressWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKlawisz został wciśnięty i zwolniony
onkeyupWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEKlawisz został zwolniony
onloadFRAMESETWszystkie ramki zostały wczytane
onloadBODYDokument został wczytany
onmousedownWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEPrzycisk myszki został wciśnięty
onmousemoveWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLERuch myszki nad elementem
onmouseoutWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEWskaźnik myszki opuścił element
onmouseoverWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEWskaźnik myszki wskazał element
onmouseupWszystkie elementy oprócz APPLET, BASE, BASEFONT, BDO, BR, FONT, FRAME, FRAMESET, HEAD, HTML, IFRAME, ISINDEX, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEPrzycisk myszki został zwolniony
onresetFORMFormularz został wyczyszczony
onselectINPUT, TEXTAREAJakiś tekst został zaznaczony
onsubmitFORMFormularz został wysłany
onunloadFRAMESETWszystkie ramki zostały usunięte
onunloadBODYDokument został usunięty
profileHEADNazwany słownik informacji meta
promptISINDEXTekst zachęty
readonlyINPUTDla tekstu i hasła
readonlyTEXTAREATylko do odczytu
relA, LINKTyp odsyłacza
revA, LINKOdsyłacz typu zwrotnego
rowsFRAMESETLista długości, domyślnie: 100% (1 wiersz)
rowsTEXTAREA (wymagany)Liczba wierszy
rowspanTD, THLiczba komórek połączonych w wierszu
rulesTABLEReguły pomiędzy wierszami i kolumnami
schemeMETAWybiera formę zawartości
scopeTD, THZakres pokrywany przez komórki nagłówkowe
scrollingFRAME, IFRAMERamka przewijanie lub nie
selectedOPTIONDomyślnie zaznaczone
shapeADo użytku z mapą odnośników klienta
shapeAREAKształt obszaru w mapie odnośników
sizeBASEFONT (wymagany)Czcionka bazowa dla elementów FONT
sizeFONTRozmiar czcionki, np.: size="+1", size="4"
sizeHRRozmiar poziomej linii
sizeINPUTRozmiar pola formularza
sizeSELECTLiczba widocznych wierszy
spanCOLLiczba kolumn na które oddzłują atrybuty COL
spanCOLGROUPDomyślna liczba kolumn w grupie
srcFRAME, IFRAMEŹródło zawartości ramki
srcIMG (wymagany)Adres osadzonego obrazka
srcINPUTDla pól z obrazkami
srcSCRIPTAdres zewnętrznego skryptu
standbyOBJECTInformacja do pokazania podczas wczytywania
startOLNumer początkowy
styleWszystkie elementy oprócz BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, STYLE, TITLEInformacja stylów
summaryTABLEStreszczenie tabeli dla przeglądarek dźwiękowych
tabindexA, AREA, BUTTON, INPUT, OBJECT, SELECT, TEXTAREAPozycja w kolejności wybierania tabulatorem
target(tylko Transitional DTD) A, AREA, BASE, FORM, LINKOdtwórz w podanej ramce
textBODYKolor tekstu dokumentu
titleWszystkie elementy oprócz BASE, BASEFONT, HEAD, HTML, META, PARAM, SCRIPT, TITLETytuł pomocniczy
typeA, LINKTyp zawartości
typeBUTTONDo użytku z przyciskiem formularza
typeINPUTTyp kontrolki
typeLIStyl punktów wykazu
typeOBJECTTyp zawartości dla danych
typeOLStyl numerowania
typePARAMTyp zawartości dla 'value', gdy valuetype="ref"
typeSCRIPT (wymagany)Typ zawartości języka skryptowego
typeSTYLE (wymagany)Typ zawartości języka stylów
typeULStyl wyróżników wykazu
usemapIMG, INPUT, OBJECTUżywa mapa odnośników klienta
valignCOL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD, TRPionowe wyrównanie w komórkach
valueBUTTONWysyłane na serwer razem z formularzem
valueINPUTPrecyzowane dla przycisków typu 'radio' oraz 'button'
valueLIKasuje sekwencję numerowania
valueOPTIONWartość domyślna elementu
valuePARAMWartość właściwości
valuetypePARAMJak zinterpretować wartość
versionHTMLStała
vlinkBODYKolor odwiedzonych odsyłaczy
vspaceAPPLET, IMG, OBJECTPionowy odstęp
widthAPPLET (wymagany)Początkowa szerokość
widthCOLSzerokość kolumny
widthCOLGROUPDomyślna szerokość dla zawartych kolumn COL
widthHRSzerokość poziomej linii
widthIFRAMESzerokość ramki
widthIMG, OBJECTSzerokość
widthPRESzerokość
widthTABLESzerokość tabeli
widthTD, THSzerokość komórki

Źródło: HTML 4.01 Specification

Facebook