Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

HR

Pozioma linia.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
  • center - wyśrodkowanie
  • left - do lewej
  • right - do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NOSHADE
Jednolity kolor (bez cienia) (zdeprecjonowane)
SIZE="piksele"
Wysokość w pikselach (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="długość"
Szerokość w pikselach lub w procentach (domyślnie 100%) (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zakazany

Wyświetlanie: w bloku

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook