Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

BODY

Ciało (treść) dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALINK="kolor"
Kolor aktywnych odsyłaczy, czyli takich, które zostały wybrane przez użytkownika (zdeprecjonowane)
BACKGROUND="adres"
Wskazuje adres obrazka, który będzie wstawiony sąsiadująco jako tło strony (zdeprecjonowane)
BGCOLOR="kolor"
Kolor tła (zdeprecjonowane)
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
LINK="kolor"
Kolor nieodwiedzonych odsyłaczy (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TEXT="kolor"
Kolor tekstu (zdeprecjonowane)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
VLINK="kolor"
Kolor odwiedzonych odsyłaczy (zdeprecjonowane)
Zdarzenia:

onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onload, onunload

Znacznik otwierający: opcjonalny
Znacznik zamykający: opcjonalny

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook