Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

FONT

Zmienia atrubuty czcionki dla tekstu, który zawiera (zdeprecjonowane).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
COLOR="kolor"
Ustala kolor tekstu (zdeprecjonowane)
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
FACE="czcionki"
Lista nazw czcionek rozdzielonych przecinkami, która będzie użyta do tekstu (zdeprecjonowane)
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
SIZE="rozmiar"
Podaje rozmiar czcionki (1...7 lub wartość względna +/-liczba) (zdeprecjonowane)
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook