Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

SCRIPT

Wstawia skrypt do dokumentu. Może się pojawić wielokrotnie wewnątrz HEAD oraz BODY. Skrypty mogą korzystać ze zdarzeń, wygenerowanych przez inne elementy. Jeśli skrypt nie został wykonany, to znacznik NOSCRIPT pozwala określić treść alternatywną.

Atrybuty:
CHARSET="kodowanie"
Określa sposób kodowania znaków zasobu, wyznaczonego przez odnośnik
DEFER
Podaje, że skrypt niczego nie wyświetla
LANGUAGE="język"
Określa język skryptowy (zdeprecjonowane - należy używać atrybutu TYPE)
SRC="adres"
Podaje lokalizację zewnętrznego skryptu
TYPE="typ"
Określa używany język skryptowy (np.:)

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook