Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

ISINDEX

Jednoliniowe pole tekstowe (zdeprecjonowane - należy używać INPUT).

Atrybuty:
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
PROMPT="tekst"
Tekst zachęty
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Wyświetlanie: w bloku

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook