Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

IFRAME

Pływająca ramka (lokalna). Pomiędzy znacznikami znajduje się treść dla przeglądarek, które nie obsługują ramek. Tylko Transitional DTD!

Zobacz więcej...

Atrybuty:
ALIGN="ustawienie"
Poziome ustawienie (wyrównanie) z uwzględnieniem otoczenia (zdeprecjonowane):
  • center - wyśrodkowanie
  • justify - wyrównanie do obu marginesów jednocześnie
  • left - wyrównanie do lewej
  • right - wyrównanie do prawej
CLASS="klasa"
Przypisuje nazwę klasy (CSS) lub nazwy klas do elementu, które muszą być rozdzielone białymi znakami
FRAMEBORDER="obramowanie"
Informacje na temat obramowania:
  • 0 - pomiędzy sąsiadującymi ramkami nie będzie separatora
  • 1 - separator pomiędzy sąsiadującymi ramkami
ID="nazwa"
Przypisuje nazwę elementowi (identyfikator), która nie może się powtarzać w całym dokumencie
HEIGHT="długość"
Wysokość ramki w pikselach lub w procentach
LONGDESC="adres"
Odnośnik do długiego opisu ramki
MARGINHEIGHT="piksela"
Wysokość górnego i dolnego marginesu w ramce (w pikselach)
MARGINWIDTH="piksele"
Szerokość lewego i prawego marginesu w ramce (w pikselach)
NAME="nazwa"
Określa nazwę ramki, do której mogą się później odnosić odsyłacze (atrybut TARGET elementu A)
NORESIZE
Rozmiary okna ramki nie będą zmieniane
SCROLLING="przewijanie"
Określa sposób przewijania zawartości ramki:
  • auto - ramka będzie przewijana, kiedy to będzie konieczne (domyślnie)
  • no - ramka nie będzie przewijana
  • yes - ramka będzie przewijana zawsze
SRC="adres"
Podaje lokację inicjalizującego dokumentu ramki
STYLE="styl"
Informacje stylów (CSS)
TITLE="tekst"
Tekst pomocniczy
WIDTH="długość"
Szerokość ramki w pikselach lub w procentach

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: wymagany

Wyświetlanie: w linii

★★★☆☆ 3/5 (6)

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook