Przejdź do treści

HTML / Komendy HTML 4.01

Nagłówek dokumentu.

Zobacz więcej...

Atrybuty:
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
PROFILE="adres"
Wskazuje lokalizację (adres) jednej lub więcej informacji profilowej META, które są oddzielone białym znakiem

Znacznik otwierający: opcjonalny
Znacznik zamykający: opcjonalny

Facebook