Przejdź do treści

HTML / HTML 4.01

META

Informacje profilowe dokumentu (właściwości).

Zobacz więcej...

Atrybuty:
CONTENT="wartość"
Wartość własności
DIR="kierunek"
Kierunek tekstu:
  • ltr - od lewej do prawej
  • rtl - od prawej do lewej
HTTP-EQUIV="nazwa"
Informacja nagłówkowa (może być używana w zamian NAME)
LANG="język"
Informacja o języku bazowym (np.: LANG="en" oznacza angielski, LANG="pl" - polski itd.)
NAME="nazwa"
Identyfikuje nazwę własności
SCHEME="schemat"
Schemat interpretacji własności

Znacznik otwierający: wymagany
Znacznik zamykający: zabroniony

Czytaj dalej

Aby kontynuować kurs przejdź do poprzedniego lub następnego artykułu:

Facebook