Przejdź do treści

Informacje / Czy mogę używać... - Informacje

Każdy webmaster na pewno niejednokrotnie zastanawiał się, czy może bezpiecznie używać wybranego elementu języka HTML/CSS bez obawy, że nie zostanie on niepoprawnie wyświetlony w jednej z popularnych przeglądarek. Teraz wszystko błyskawicznie można sprawdzić w jednym miejscu - zestawieniu poniżej.

Elementy języka, które są obsługiwane od dawna przez wszystkie popularne przeglądarki, nie zostały uwzględnione w poniższym zestawieniu.

Jeżeli jednak wybrany element został uwzględniony w zestawieniu i jednocześnie oznaczony jako obsługiwany we wszystkich przeglądarkach, oznacza to, że może być interpretowany z błędami albo jego obsługa została wprowadzona stosunkowo niedawno. Ze szczegółami można się zapoznać, przechodząc do odpowiedniego rozdziału, opisującego pełną interpretację w przeglądarkach.

HTML

Internet ExplorerFirefoxOperaChrome
Nagłówek i treść
Ikona strony <LINK icon>++++
Nawigacja <LINK prev, next, help, search, author, license, alternate>--+-
Multimedia
Osadzenie pliku <EMBED>++++
XHTML
Typy MIME dokumentów XHTML++++
HTML5
Autouzupełnianie <DATALIST>++++
Pasek postępu <PROGRESS>++++
Pasek wyniku <METER>-+++
Otwierany panel <DETAILS, SUMMARY>--++
Responsywny obrazek <PICTURE, SOURCE>-+++
Filmy i dźwięk <VIDEO, AUDIO, SOURCE>++++
Napisy do filmów <TRACK>-+++

CSS

Internet ExplorerFirefoxOperaChrome
Selektory elementów
Selektor dziecka++++
Selektor braci++++
Ogólny selektor braci++++
Selektory atrybutów
Selektor atrybutu o określonej wartości++++
Selektor atrybutu zawierającego określony wyraz++++
Selektor atrybutu zawierającego łączniki++++
Selektor atrybutu o wartości rozpoczynającej się od...++++
Selektor atrybutu o wartości kończącej się na...++++
Selektor atrybutu zawierającego określony tekst++++
Selektory specjalne
Klasy selektorów <... class>++++
Selektory pseudoelementów
Pierwsza linia :FIRST-LINE++++
Pierwsza litera :FIRST-LETTER++++
Selektory pseudoklas
Aktywacja :ACTIVE++++
Wskazanie myszką :HOVER++++
Zogniskowanie :FOCUS++++
Atrybut języka :LANG++++
Pierwsze dziecko :FIRST-CHILD++++
Ostatnie dziecko :LAST-CHILD++++
Jedyne dziecko :ONLY-CHILD++++
Pseudoklasy typu :FIRST-OF-TYPE, :LAST-OF-TYPE, :ONLY-OF-TYPE++++
Etykieta :TARGET++++
Blokada :DISABLED, :ENABLED++++
Tylko do odczytu :READ-ONLY, :READ-WRITE--++
Zaznaczenie :CHECKED++++
Domyślne :DEFAULT-+++
Pusty element :EMPTY++++
Korzeń :ROOT++++
Pseudoklasy cykliczne :NTH-CHILD, :NTH-LAST-CHILD, :NTH-OF-TYPE, :NTH-LAST-OF-TYPE++++
Negacja :NOT++++
Czcionki
Rodzaj {FONT-FAMILY}, @FONT-FACE++++
Proporcje {FONT-SIZE-ADJUST}-+--
Tekst
Dekoracja {TEXT-DECORATION}++++
Cień {TEXT-SHADOW}++++
Odstęp między wyrazami {WORD-SPACING}++++
Białe znaki {WHITE-SPACE}++++
Tło
Tło obrazkowe {BACKGROUND-IMAGE}++++
Powtarzanie {BACKGROUND-REPEAT}++++
Pozycja {BACKGROUND-POSITION}++++
Zaczepienie {BACKGROUND-ATTACHMENT}++++
Przycinanie {BACKGROUND-CLIP}++++
Pozycja początkowa {BACKGROUND-ORIGIN}++++
Rozmiary {BACKGROUND-SIZE}++++
Atrybuty mieszane {BACKGROUND}++++
Gradient liniowy {BACKGROUND: linear-gradient}++++
Gradient promienisty {BACKGROUND: radial-gradient}++++
Marginesy
Wymiarowanie pudełka {BOX-SIZING}++++
Obramowanie
Styl obramowania {BORDER-...-STYLE}++++
Styl obrysu {OUTLINE-STYLE}++++
Szerokość obrysu {OUTLINE-WIDTH}++++
Atrybuty mieszane obrysu {OUTLINE}++++
Odstęp obrysu {OUTLINE-OFFSET}-+++
Zaokrąglenie {BORDER-...-RADIUS}++++
Atrybuty mieszane zaokrąglenia {BORDER-RADIUS}++++
Dekoracja przełamania obramowania {BOX-DECORATION-BREAK}-++-
Cień {BOX-SHADOW}++++
Obramowanie obrazkowe {BORDER-IMAGE-SOURCE}--++
Obcięcie obramowania obrazkowego {BORDER-IMAGE-SLICE}--++
Szerokość obramowania obrazkowego {BORDER-IMAGE-WIDTH}--++
Nawis obramowania obrazkowego {BORDER-IMAGE-OUTSET}--++
Powtarzanie obramowania obrazkowego {BORDER-IMAGE-REPEAT}--++
Atrybuty mieszane obramowania obrazkowego {BORDER-IMAGE}++++
Wykazy
Typ stylu {LIST-STYLE-TYPE}++++
Automatyczna numeracja {COUNTER-RESET, COUNTER-INCREMENT}++++
Rozmiary
Maksymalna szerokość {MAX-WIDTH}++++
Minimalna szerokość {MIN-WIDTH}++++
Maksymalna wysokość {MAX-HEIGHT}++++
Minimalna wysokość {MIN-HEIGHT}++++
Przepełnienie {OVERFLOW}++++
Przeciąganie {RESIZE}-+++
Tabele
Podpis {CAPTION-SIDE}++++
Rozplanowanie {TABLE-LAYOUT}++++
Obramowanie {BORDER-COLLAPSE}++++
Odstępy między komórkami {BORDER-SPACING}++++
Puste komórki {EMPTY-CELLS}++++
Pozycjonowanie
Ustalone {POSITION: fixed}++++
Przezroczystość {OPACITY}++++
Nakładanie {Z-INDEX}++++
Wyświetlanie {DISPLAY}++++
Widzialność {VISIBILITY}++++
Ustawienie {FLOAT, VERTICAL-ALIGN}++++
Kursory
Kształt {CURSOR}++++
Kursor obrazkowy {CURSOR: url}++++
Drukowanie
Przełamanie strony {PAGE-BREAK-BEFORE, PAGE-BEFORE-AFTER}++++
Blokada przełamania strony {PAGE-BREAK-INSIDE}++++
Linijki {WIDOWS, ORPHANS}+-++
Kontekst strony @PAGE++++
Układ wielokolumnowy
Szerokość kolumny {COLUMN-WIDTH}++++
Liczba kolumn {COLUMN-COUNT}++++
Atrybuty mieszane {COLUMNS}++++
Odstęp kolumn {COLUMN-GAP}++++
Linia rozdzielająca {COLUMN-RULE}++++
Przełamanie kolumny {BREAK-BEFORE, BREAK-INSIDE, BREAK-AFTER}+-++
Łączenie kolumn {COLUMN-SPAN}+-++
Wypełnienie kolumn {COLUMN-FILL}++++
Układ elastyczny
Kontener elastyczny {DISPLAY: flex, inline-flex}++++
Przepływ {FLEX-DIRECTION, FLEX-WRAP, FLEX-FLOW}++++
Kolejność {ORDER}++++
Elastyczność {FLEX-GROW, FLEX-SHRINK, FLEX-BASIS, FLEX}++++
Marginesy automatyczne++++
Justowanie zawartości {JUSTIFY-CONTENT}++++
Wyrównanie wiersza {ALIGN-ITEMS, ALIGN-SELF}++++
Wyrównanie wierszy {ALIGN-CONTENT}++++
Media
Zapytania mediów++++
Reguły warunkowe
Zapytania właściwości @SUPPORTS-+++
Jednostki CSS
Długość++++
Kolory CSS
Sposoby definiowania kolorów++++
Wykaz kolorów rozszerzonych++++

JS

Internet ExplorerFirefoxOperaChrome
Object
getPrototypeOf++++
getOwnPropertyDescriptor++++
getOwnPropertyNames++++
create++++
defineProperty++++
defineProperties++++
seal++++
freeze++++
preventExtensions++++
isSealed ++++
isFrozen++++
isExtensible++++
keys++++
Function.prototype
bind++++
Array
isArray++++
Array.prototype
indexOf++++
every++++
some++++
forEach++++
map++++
filter++++
reduce++++
reduceRight++++
String.prototype
trim++++
Date
UTC++++
Date.prototype
toISOString++++
JSON
parse++++
stringify++++

Ranking przeglądarek

  1. Opera - 99.32% (145/146)
  2. Chrome - 97.95% (143/146)
  3. Firefox - 92.47% (135/146)
  4. Internet Explorer - 88.36% (129/146)
Facebook